Association of Corporate Counsel

  • אודות הארגון

אודות הארגון

ACC הינו ארגון משפטי גלובלי שמטרתו קידום האינטרסים המקצועיים של יועצים משפטיים פנימיים בתאגידים, חברות ציבוריות וארגונים במגזר הפרטי. פעילות זאת נעשית באמצעות שיתוף מידע, נטוורקינג, כנסים, הרצאות, פורומים ופעילויות רבות נוספות. ב-ACC חברים מעל 40,000 יועצים משפטיים פנימיים, בכ-90 מדינות מרחבי העולם.

קרא עוד על אודות הארגוןהמשיכו לקרוא >

הכנס ה-16 של ארגון ה-ACC

ההרשמה לכנס השנתי בעיצומה - 18.11.6

צמרת העולם המשפטי באה לחלוק ידע עם הקהל הגדול שכולו על טהרת היועצים המשפטיים הפנימיים. פאנל על יחסי היועמ"ש ויועציו. 6 הרצאות טד בנושאים - תובענות ייצוגיות כזירת המחאה החברתית, אקטיביזם של בעלי המניות, מאבקי שליטה בתאגיד, ועוד. מרצה אורח: אריק פינטו יו"ר בנק הפועלים. מנחה: מר בן כספית.

לפרטים והרשמה >על הכנס ה-16 של ארגון ה-ACC