הצוות שלנו

מנכ"ל ACC

acci@accglobal.com

נשיאה ויו"ר הארגון
יועמ"ש צים
יועמ"ש קימברלי קלארק
יועמ"ש קמהדע
יועמ"ש מטריקס
סמנכ"ל ציות ואתיקה, טבע

חברי וועדת הביקורת