הצוות שלנו

נירה פורן

נירה פורן

מנכ"ל ACC

acci@accglobal.com

ניב פולני

ניב פולני

נשיא ויו"ר הארגון, בהתנדבות
שרון ברלין

שרון ברלין

דירקטורית, ראשת פורום נשים והייטק
איתמר רוזן

איתמר רוזן

דירקטור
תחיה רותם פורטס

תחיה רותם פורטס

דירקטורית, יועמ"ש אינטלטק
הגר כהן

הגר כהן

דירקטורית' ראשת פורום דיני עבודה יועמ"ש נס טכנולוגיות
יפעת פיליפ

יפעת פיליפ

דירקטורית, ראשת פורום ביוטק יועמ"ש אופקו
יפעת גבעול

יפעת גבעול

דירקטורית וקונטרולר, יועמ"ש מטריקס

חברי וועדת הביקורת

שותפים לעשייה

מנהלת המחלקה המשפטית, נס טכנולוגיות, מנהלת תוכנית המנטורינג
מרכזת הפורום הבטחוני
מרכזת תחום סייבר GDPR
יועמ"ש רדוור, חבר הנהלת ACC