הצוות שלנו

מנכ"ל ACC

acci@accglobal.com

יועמ"ש צים
יועמ"ש קימברלי קלארק
יועמ"ש קמהדע
יועמ"ש מטריקס
יועמ"ש אורמת

חברי וועדת הביקורת

0.1531383