אין מוצרים בעגלה

הצוות שלנו

מנכ"ל ACC

acci@accglobal.com

נשיאה ויו"ר הארגון
יועמ"ש ICL
יועמ"ש קימברלי קלארק
יועמ"ש מטריקס
סמנכ"ל ציות ואתיקה, טבע
יועמ"ש, מנהלת ה ACC אקדמי, פיתוח עסקי ומנהלת פורום חברות ציבוריות
יועמ"ש עורק קפיטל
יועמ"ש פאפיה גלובל
יועמ"ש בלאומי פרטנרס

חברי וועדת הביקורת