אין מוצרים בעגלה

פרק 91 – תפקיד הדירקטוריון בשמירה על קיום הוראות דיני הפרטיות פרק 90 – מדריך למתחיל בעולמות הבלוקצ'יין והקריפטו פרק 89 – בית המשפט העליון מבהיר: האחריות והחשיפה של בעלי פטנטים בישראל פרק 88 – מהפיכת האסדרה פרק 87 - חבות המוכר במכירת דירה ”על הנייר” פרק 86 - העסקת עובדים בחו”ל – חלק 3 פרק 85 - העסקת עובדים בחו”ל – חלק 2 פרק 84 – העסקת עובדים בחו”ל – חלק 1 פרק 83 – תובענות ייצוגיות – חוק הספאם – חלק 2 פרק 82 - תובענות ייצוגיות - אבטחת מידע והגנת הפרטיות – חלק 1 פרק 81 – תביעות נגזרות – ועדות תביעות בלתי תלויות פרק 80 – הגבול בין שעות העבודה לשעות המנוחה פרק 79 – דיני צרכנות - תובענות ייצוגיות פרק 78 – ועדות בלתי תלויות פרק 77 - חוק ההסדרים - חידושים בדיני התכנון והבניה פרק 76 – נגישות - חלק 3 פרק 75 - נגישות – חלק 2 פרק 74 - נגישות – חלק 1 פרק 73 – אשראי חוץ בנקאי - חלק 3 פרק 72 – אשראי חוץ בנקאי – חלק 2 פרק 71 – אשראי חוץ בנקאי – חלק 1 פרק 70 – עיסקאות איגוח – חלק 3 פרק 69 – עיסקאות איגוח – חלק 2 פרק 68 – עיסקאות איגוח – חלק 1 פרק 67 – ארנונה - צלילת עומק פרק 66 – אופציות לעובדים – חלק 2 פרק 65 – אופציות לעובדים – חלק 1 פרק 64– רכישה עצמית פרק 63 – התעמרות בעבודה - חלק 2 פרק 62 – התעמרות בעבודה - חלק 1 פרק 61 – מדריך להגשת הצעות למכרז פרק 60 - שימוש בכלי AI: שיקולים משפטיים פרק 59 - ”רק” processor? פרק 58 – AI בארה”ב פרק 57 – משא ומתן במכרז פרק 56 – חברות בקשיים – בקשת הגנה מבית המשפט - חלק 2 פרק 55 – חברות בקשיים – בקשת הגנה מבית המשפט - חלק 1 פרק 54 – הסכמי SAFE פרק 53 – שלדים, לא מה שחשבתם פרק 52 – העברת מידע לישראל מהאזור הכלכלי האירופי - חלק 2 פרק 51 – העברת מידע לישראל מהאזור הכלכלי האירופי - חלק 1 פרק 50 – ליטיגציה תאגידית - מבחן הרווח לצורך חלוקת דיבידנד פרק 49 - משק האנרגיה – מבט על פרק 48 - ניטור עובדים – סוגיות מחיי המעשה פרק 47 - ברוכים הבאים ל-AI ACT פרק 46 - מפת דרכים לעולמות ה-AI וה -ChatGPT פרק 45 –בטיחות בעבודה – תכנית אכיפה והתמודדות עם תאונת עבודה פרק 44 - בטיחות בעבודה – אחריות תאגידים ונושאי משרה פרק 43 - ליטיגציה תאגידית – אחריות דירקטורים ונושאי משרה – חלק 2 פרק 42 - ליטיגציה תאגידית – אחריות דירקטורים ונושאי משרה – חלק 1 פרק 41 – היבטי פרטיות במעקב אחר עובדים מרחוק פרק 40 - סכסוכים בחברות היי-טק – חלק ג פרק 39 - סכסוכים בחברות היי-טק – חלק ב פרק 38 – סכסוכים בחברות היי-טק – חלק א פרק 37 - דיני מכרזים – תקיפת החלטות של ועדת מכרזים פרק 36 – פגמים בהצעה למכרז פרק 35 – הקדמה לדיני מכרזים פרק 34 - מבוא לדיני תכנון ובניה - חלק ב פרק 33 - מבוא לדיני תכנון ובניה -חלק א פרק 32- מפת דרכים גלובאלית 2023 בדיני הגנת הפרטיות - חלק ב פרק 31- מפת דרכים גלובאלית 2023 בדיני הגנת הפרטיות - חלק א פרק 30- איך למנוע הליך אכיפה ואיך לנהל אותו נכון פרק 29- הנפקות אג”ח – תנאי אגרות החוב פרק 28- הנפקות אג”ח – תהליך ההנפקה פרק 27- הנפקות אג”ח – לבחור את הרגע הנכון לגיוס חוב בבורסה פרק 26- השלבים לקבלת רישיון לייצוא ביטחוני פרק 25- ברוכים הבאים לעולם היצוא הביטחוני פרק 24- תיקון הוראות נב"ת 362 ומחשוב ענן במערכת הבנקאית חלק ב' פרק 23- תיקון הוראות נב"ת 362 ומחשוב ענן במערכת הבנקאית חלק א' פרק 22- זום אין על תמלוגים בהסכמי רישיון בעולם ההייטק פרק 21 - איך מעסיקים יכולים לראיין מועמדים ולצאת מזה בשלום פרק 20 - מיסוי מוניציפלי פרק 19- מיתוג, סימן מסחר ומה שביניהם פרק 18- הצצה לדיני הגנת הפרטיות בארצות הברית פרק 17- ביטוח סייבר, והמלצות להתנהלות נכונה בעת קרות מקרה הנזק פרק 16- ביטוח נושאי משרה ודירקטורים וביטוח מצגים בעסקאות רכישה ומיזוג פרק 15- ביטוח, שיעור למתחילים: בניית תוכניות ביטוח מיטביות לחברה פרק 14- חברה לקראת חקירה, במהלכה ומה בהמשך? פרק 13- שעבוד קבוע, לא מה שחשבתם פרק 12 - הליכי שימוע במסגרת התייעלות וצמצום כח אדם פרק 11 - ניווט במים סוערים – הליכי התייעלות וצמצום כח אדם פרק 10 - GDPR – מדריך למתחיל פרק 9 - כל מה שרצית לדעת על איסוף מידע על ידי רשות התחרות ופחדת לשאול פרק 8- הסתמכות על ייעוץ משפטי פרק 7 - חתימה אלקטרונית פרק 6 - איך אפשר להתקשר עם ספקים גדולים שמעבדים מידע אישי פרק 5 - בין הטיפות של פניות שיווקיות פרק 4 - מבחוץ קבלן - מבפנים עובד פרק 3- להיות או לא להיות קבלן עצמאי פרק 2 - החוק התחרות, הנטל שהחוק מטיל על נושאי משרה והצעה לחוף מבטחים פרק 1 - על גבולות חסיון עו״ד-לקוח וגם כמה כללי אצבע שיסייעו לשמור עליו

ACC בדרכים

בואו להנות ממגוון הפודקאסטים שלנו

ACC בדרכים - פרק 91

פרק 91 – תפקיד הדירקטוריון בשמירה על קיום הוראות דיני הפרטיות

אגמון עם טולצינסקי

אבטחת מידע זה לא רק עסק למומחים מקצועיים. לדירקטוריון שמור תפקיד מפתח. עם התפקיד באות יחד האחריות והחשיפות. מהן ואיך אפשר לגדר את החשיפות?

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד סער רוסמן ממשרד אגמון עם טולצינסקי

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 90

פרק 90 – מדריך למתחיל בעולמות הבלוקצ'יין והקריפטו

ש.הורביץ ושות'

מה זה בלוקצ'יין ומה זה קריפטו ואיפה זה פוגש את היועמ"שים? אבני דרך משמעותיות בתעשיה, וגם מה כדאי לבחון לפני קבלת החלטה על כניסה לתחום?

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד גל ארד כהן ממשרד ש. הורוביץ ושות'

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 89

פרק 89 – בית המשפט העליון מבהיר: האחריות והחשיפה של בעלי פטנטים בישראל

ש.הורביץ ושות'

האם הטעיית רשם הפטנטים על-ידי מבקש פטנט, עשויה להקים למתחרים זכות לקבלת הרווחים שהופקו כתוצאה מההטעיה? מהם התנאים לכך? מהם הסיכונים והסיכויים בעקבות פסק הדין? כיצד לצמצם חשיפות לתביעות מכוח פסק הדין?עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד אורלי אלסטר, VP ויועצת משפטית בטבע ועו"ד רן פוגל ממשרד ש. הורוביץ ושות

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 88

פרק 88 – מהפיכת האסדרה

פירון

סטנדרט הרגולציה החדשה ואיפה הוא פוגש את היועמ"שים? איך יועמ"שים יכולים להשפיע על חקיקה חדשה ומהן דרכי התקיפה לרגולציה שנחקקה? מה צפוי לנו בפרקים הבאים (רמז: מיפוי רגולציה, יותר שקיפות ועוד).

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד איתן צפריר ממשרד פירון

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 87

פרק 87 - חבות המוכר במכירת דירה ”על הנייר”

ברנע

המשמעויות של פסק הדין בענין נטע מור נגד אלעד ישראל מגורים וההשלכות על האחריות והחבות של מוכרי דירות "על הנייר" לגבי גילוי אקטיבי של מידע מהותי ביחס לדירת המגורים הנמכרת.

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד טרי אלמוזלינו ארנון ממשרד ברנע

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 86

פרק 86 - העסקת עובדים בחו”ל – חלק 3

ש. הורביץ ושות'

אילו חשיפות יוצר המעבר לחו"ל של העובד למעסיק ולעובד בכל הקשור למערכת היחסים ביניהם? אילו פעולות כרוכות במעבר להעסקת עובד בחו"ל? נתייחס לממשק בין מערכות הדין השונות וכן נכלול סל עצות וטיפים למעסיק ולעובד שמתמודדים עם שאלת המעבר לחו"ל.עו"ד מירב לשם מארחת את  עו"ד ירון לסטרל ועו"ד אופיר קפלן ממשרד ש. הורוביץ ושות'

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 85

פרק 85 - העסקת עובדים בחו”ל – חלק 2

ש. הורביץ ושות'

מהן השלכות המס השונות של המעבר לחו"ל של עובדים הן לגבי המעסיק והן לגבי העובד מבחינת מס הכנסה וביטוח לאומי?   עו"ד מירב לשם מארחת את  עו"ד ירון לסטרל ועו"ד אופיר קפלן ממשרד ש. הורוביץ ושות'

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 84

פרק 84 – העסקת עובדים בחו”ל – חלק 1

ש.הורביץ ושות'

מתי עובד נחשב שכיר, מתי עצמאי ומתי הוא נכנס להגדרת "משתתף חופשי"? מי נכנס להגדרת "עמ"י"? ומה הן הדינים החלים על פרילנסרים? נבחין בין סוגי עובדים לעניין מעבר להעסקתם בחו"ל.עו"ד מירב לשם מארחת את  עו"ד ירון לסטרל ועו"ד אופיר קפלן ממשרד ש. הורוביץ ושות'

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 83

פרק 83 – תובענות ייצוגיות – חוק הספאם – חלק 2

ארדינסט, בן נתן טולידאנו ושות'

מהו "דבר פרסומת" ומה קובע חוק הספאם בנוגע למשלוח דבר פרסומת? איזו הסכמה נדרשת ממפרסם למשלוח דבר פרסומת? איך מוסרים הודעות סירוב?

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד הדס בקל ממשרד ארדינסט, בן נתן טולידאנו ושות'

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 82

פרק 82 - תובענות ייצוגיות - אבטחת מידע והגנת הפרטיות – חלק 1

ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'

אילו תובענות ייצוגיות מוגשות בתחום והאם הרשות להגנת הפרטיות מצטרפת אליהן? פסיקות מרכזיות וחקיקה בצנרת וצרור עצות להתמודדות עם הגל הגואה של התובענות הייצוגיות.

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד הדס בקל ממשרד ארדינסט, בן נתן טולידאנו ושות'

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 81

פרק 81 – תביעות נגזרות – ועדות תביעות בלתי תלויות

ארדינסט, בן נתן טולידאנו ושות'

מהי ועדת תביעות בלתי תלויה? מה קבעה הפסיקה לעניין פעילותן של ועדות התביעה הבלתי תלויות ומהם השינויים המוצעים בטיוטת התקנות שפורסמה לאחרונה?

עו"ד מירב לשם את עו"ד רן שפרינצק ועו"ד נעמה ארליך ממשרד ארדינסט, בן נתן טולידאנו ושות'

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 80

פרק 80 – הגבול בין שעות העבודה לשעות המנוחה

פירון

מה דינן של שיחות טלפון שמבצע עובד לאחר שעות העבודה הרגילות, באילו נסיבות עובד יהיה זכאי לתגמול  בגין השיחות ואיך בכלל נכמת את העבודה הזו הנעשית לעיתים בתור לסופר או בגינת הילדים? והאם זמינות כזו של עובדים למענה למקום העבודה בזמן חופשה שוללת את היותו של העובד בחופשה?

עו"ד מירב לשם מארחת את עורכת דין גלית גולן-רתם ממשרד עורכי דין פירון

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 79

פרק 79 – דיני צרכנות - תובענות ייצוגיות

פירון

מותר ואסור בהצגת מחירים, מחיר כולל או מחיר סופי, כללי עשה ואל תעשה במבצעים.

עו"ד מירב לשם מארחת את עורכת דין רונית סיטון-זלקינד ממשרד עורכי דין פירון

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 78

פרק 78 – ועדות בלתי תלויות

ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'

מה זו ועדה בלתי תלויה, מה תפקידה, מהו הרכב החברים, מתי היא "נכנסת לתמונה" בעסקה, וכיצד בית המשפט מתייחס לכך?

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד מוטי ימין ועו"ד מני קוגן ממשרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' עם המבורגר עברון.

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 77

פרק 77 - חוק ההסדרים - חידושים בדיני התכנון והבניה

פירון

כל ההקלות בתנאים להגשת תכנית מפורטת והתחדשות עירונית, הסמכויות החדשות של ועדות ערר, הגשת בקשה להיתר בניה למוסד הרישוי הארצי, לוחות זמנים חדשים וצרור עצות פרקטיות.

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד ד"ר קייס נאסר ממשרד עורכי דין פירון

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 76

פרק 76 – נגישות - חלק 3

פירון

טעימות מפסיקה עדכנית ומבט מאלף רגל על תחום ההנגשה ועל ההתאמות שהרגולציה ביצעה במשך השנים.

עו"ד מירב לשם מארחת את מארחת את עו"ד רוית קורן-פרי ממשרד עורכי דין פירון

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 75

פרק 75 - נגישות – חלק 2

פירון

נגישות דיגיטלית והתמודדות עם תביעות נגישות ומניעתן. חובת ההנגשה החלה על החברות ציבוריות בדיווחים המוגשים של חברות ציבוריות למאיה ולמגנא וצרות עצות להתמודדות עם תביעות בנושא הנגישות.

עו"ד מירב לשם מארחת את מארחת את עו"ד רוית קורן-פרי ממשרד עורכי דין פירון

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 74

פרק 74 - נגישות – חלק 1

פירון

מהי נגישות? ומהי נגישות בשירות? מיפוי הוראות הדין, הגדרת מקום ציבורי ושירות ציבורי

עו"ד מירב לשם מארחת את מארחת את עו"ד רוית קורן-פרי ממשרד עורכי דין פירון

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 73

פרק 73 – אשראי חוץ בנקאי - חלק 3

פירון

סוגיות בחוק אשראי הוגן וחוק נתוני אשראי, מהי העלות הממשית של האשראי? מהי העלות המרבית של האשראי? איך מחשבים עלות ממשית? מהן מגבלות מכוח חוק הריבית וצו הריבית המקסימלי? וצרור עצות פרקטיות.

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד מיכל אדרי ממשרד מיכל אדרי ואת עו"ד עודד אופק ממשרד עורכי דין פירון

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 72

פרק 72 – אשראי חוץ בנקאי – חלק 2

פירון

מסגרת הפעילות החוקית בחוק הפיקוח, קצת סדר בים החוזרים וההוראות לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים, ודגשים בקשר לאירועים שמכוחם הוטלו עיצומים כספיים על שחקנים.

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד מיכל אדרי ממשרד מיכל אדרי ואת עו"ד עודד אופק ממשרד עורכי דין פירון

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 71

פרק 71 – אשראי חוץ בנקאי – חלק 1

פירון

סוגיות מחיי המעשה בהלבנת הון ומימון טרור שמטרידות חברות אשראי חוץ בנקאי, פרשת אבו לטיף כטריגר לדיון בשאלה "מיהו נהנה", תהליכים מקובלים במשטר איסור הלבנת הון, דגשים ליישום בתהליכי איסור הלבנת הון ועוד.

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד מיכל אדרי ממשרד מיכל אדרי ואת עו"ד עודד אופק ממשרד עורכי דין פירון

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 70

פרק 70 – עיסקאות איגוח – חלק 3

ארדינסט,בן נתן, טולידאנו ושות' עם המבורגר עברון

הסיכונים השונים, היבטי מיסוי, מבני איגוח שונים, וצרור עצות ליועמשים שמלווים עסקאות איגוח כצדדים לעסקה.

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד מוטי ימין ועו"ד יונתן חיימי ממשרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' עם המבורגר עברון

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 69

פרק 69 – עיסקאות איגוח – חלק 2

ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' עם המבורגר עברון

ההסדרה המוצעת לעיסקאות איגוח, התנאים שנקבעו בחקיקה והרגולטורים המפקחים

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד מוטי ימין ועו"ד יונתן חיימי ממשרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' עם המבורגר עברון

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 68

פרק 68 – עיסקאות איגוח – חלק 1

ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' עם המבורגר עברון

מה זו עסקת איגוח? מי השחקנים? מה היתרונות של עסקת איגוח לעומת גיוס חוב רגיל וגם על משבר הסאב פריים ב2008 ואיך הוא קשור לעניינינו?

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד מוטי ימין ועו"ד יונתן חיימי ממשרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' עם המבורגר עברון

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 67

פרק 67 – ארנונה - צלילת עומק

ש.הורביץ

קיבלתם שומת ארנונה? מסתתרים בה דברים שאולי ישתלם לכם לבדוק. כמה טיפים מעשיים לגבי הליכי השגה וערר, וטענות שעשויות למצוא אוזן קשבת (ובפרט כשמדובר בחברות הייטק וחברות קבלניות).עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד אורית יולס-דבי ועו"ד חן זייפן ממשרד ש. הורוביץ

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 66

פרק 66 – אופציות לעובדים – חלק 2

ש.הורביץ

אילו תקלות נפוצות יכולות לקרות בניהול תוכנית אופציות ואיך להימנע מהן? מתי העובדים נפגשים עם הכסף? מה קורה עם האופציות באקזיט? מה היא עסקת סקנדרי? ומה חברות יכולות לעשות בתקופות האטה, כשהאופציות מחוץ לכסף?

עו"ד מירב לשם  מארחת את  עו"ד מרים זלצמן ועו"ד אופיר קפלן ממשרד ש. הורוביץ ושות'

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 65

פרק 65 – אופציות לעובדים – חלק 1

ש.הורביץ

מה הן תוכניות אופציות לעובדים ואיך הן עובדות? אילו הטבות מס הן מעניקות ומה זה סעיף 102?

אילו סוגים נוספים של תגמול הוני אפשר להציע לעובדים?

עו"ד מירב לשם  מארחת את  עו"ד מרים זלצמן ועו"ד אופיר קפלן ממשרד ש. הורוביץ ושות'

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 64

פרק 64– רכישה עצמית

שטיינמץ, הרינג, גורמן

מה זה בכלל רכישה עצמית ובאילו מבחנים היא צריכה לעמוד? היתרונות של רכישה עצמית ולמה היא פופולארית בתקופה הזאת? ההליך לביצוע רכישה עצמית, מתי כדאי להימנע מביצוע רכישה עצמית וצרור עצות מעשיות.

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד ניר זוהר ממשרד שטיינמץ, הרינג, גורמן.

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 63

פרק 63 – התעמרות בעבודה - חלק 2

גולדפרב, גרוס, זליגמן ושות׳

כלים פרקטיים להתמודדת עם ארועי התעמרות בעבודה.

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד רויטל שפרונג-לוי ממשרד גולדפרב, גרוס, זליגמן ושות׳

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 62

פרק 62 – התעמרות בעבודה - חלק 1

ולדפרב, גרוס, זליגמן ושות׳

המצב המשפטי הקיים, כלים מהפסיקה ומהחקיקה לצורך הבחנה בין התנהגויות, ובחינת פוטנציאל החשיפה המשפטית.

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד רויטל שפרונג-לוי ממשרד גולדפרב, גרוס, זליגמן ושות׳

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 61

פרק 61 – מדריך להגשת הצעות למכרז

ברנע

המלצות ועצות מחיי המעשה למשתתפים ולעורכי מכרז – למה כדאי לשים לב בשלב ההבהרות, האם כדאי להשתתף בסיור מציעים, האם ניתן לייחס ניסיון לחברה קשורה כשמסמכי המכרז שותקים, אופן הוכחת עמידה בתנאי הסף/איכות, רישום והגשת הצעות בתיבה מקוונת, ערבות הצעה וזכות עיון.

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד רונית ניידרמן ממשרד ברנע

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 60

פרק 60 - שימוש בכלי AI: שיקולים משפטיים

ארנון, תדמור-לוי

כאשר משתמשים בכלי AI, למה צריך לשים לב בתנאי השימוש? למה צריך לשים לב בהקשרי שימוש בנתונים שהוזנו כקלט על ידי משתמשים? למה צריך לשים לב בהקשרי שימוש בנתונים שהוזנו כקלט על ידי משתמשים?

שאלות ודגשים ליועמ"ש.

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד נתנאלה טרייסטמן ועו"ד רואי קידר ממשרד ארנון, תדמור-לוי

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 59

פרק 59 - ”רק” processor?

פוקס רוטשילד

דיני הגנת הפרטיות האמריקאים מרחיבים את האחריות של נותן השירותים. מהם גבולות האחריות? מה צריך נותן שירותים לעשות בשביל להגן על עצמו ולפעול נכון?

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד אודיה קגן שותפה וראש תחום במשרד פוקס רוטשילד ( Fox Rothschild)

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 58

פרק 58 – AI בארה”ב

פוקס רוטשילד

האם גם לארה"ב מגיע חוק AI פדרלי? מהן הדרישות ממעסיקים ואיך כל זה מתחבר לחקיקת הפרטיות בארה"ב ובמדינות?

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד אודיה קגן שותפה וראש תחום GDPR ופרטיות בינ"ל במשרד פוקס רוטשילד (Fox Rothschild)

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 57

פרק 57 – משא ומתן במכרז

ברנע

מתי אפשר לנהל משא ומתן במכרז? כללי ניהול משא ומתן בהתאם לתקנות חובת המכרזים, והדרך נכונה לעגן משא ומתן במסמכי המכרז.

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד רונית ניידרמן ממשרד ברנע

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 56

פרק 56 – חברות בקשיים – בקשת הגנה מבית המשפט - חלק 2

בלטר גוד אלוני

אוסף עצות פרקטיות לחברות בקשיים לקראת הגשת הבקשה

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד שי גרנות ממשרד בלטר גוט אלוני

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 55

פרק 55 – חברות בקשיים – בקשת הגנה מבית המשפט - חלק 1

בלטר גוט אלוני

מהם האינטרסים השונים של הצדדים וכיצד ניתן להיערך באופן מיטבי להגשת הבקשה?

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד שי גרנות ממשרד בלטר גוט אלוני

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 54

פרק 54 – הסכמי SAFE

ש.הורביץ

מה זה בעצם הסכם SAFE? לאילו דברים כדאי לשים לב לפני שחותמים עליו? מה ההשלכות של עמדת רשות המסים שפורסמה לאחרונה בנושא?

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד מרים זלצמן ועו"ד אופיר קפלן ממשרד ש. הורוביץ

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 53

פרק 53 – שלדים, לא מה שחשבתם

שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות

מדוע להיכנס לבורסה דרך שלד בורסאי? איך חברות ציבוריות הופכות לשלדים בורסאיים? איך מעריכים את השווי של העסקה? איך נערכים לעסקה ולמה חשוב לשים לב?

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד ניר זוהר ממשרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 52

פרק 52 – העברת מידע לישראל מהאזור הכלכלי האירופי - חלק 2

עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות (AYR)

תקנות הגנת הפרטיות (הוראות לעניין מידע שהועבר לישראל מהאזור הכלכלי האירופי) – מה הן החובות מכוח התקנות ואיך להיערך לכניסתן לתוקף

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד אייל שגיא, ראש מחלקת משפט וטכנולוגיה, ממשרד AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 51

פרק 51 – העברת מידע לישראל מהאזור הכלכלי האירופי - חלק 1

עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות' (AYR)

תקנות הגנת הפרטיות (הוראות לעניין מידע שהועבר לישראל מהאזור הכלכלי האירופי) – על מי הן חלות ומתי הן נכנסות לתוקף

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד אייל שגיא, ראש מחלקת משפט וטכנולוגיה, ממשרד AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 50

פרק 50 – ליטיגציה תאגידית - מבחן הרווח לצורך חלוקת דיבידנד

פישר (FBC)

מהן המסקנות מפס"ד ברוט נ' דסק"ש? מהו מבחן הרווח? מהו מבחן יכולת הפירעון, ואיך כל אלה קשורים לחובת האמונים וחובת הזהירות של הדירקטוריון?

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד עודד רביבו ממשרד פישר (FBC)

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 49

פרק 49 - משק האנרגיה – מבט על

אגמון עם טולצ'ינסקי

הם התחומים העיקריים במשק האנרגיה? מי השחקנים המרכזיים המקומיים והבינלאומיים? כיצד השפיעו הסכמי אברהם? מגמות והתפתחויות.

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד דן הכהן מאגמון עם טולצ'ינסקי, משרד עורכי דין.

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 48

פרק 48 - ניטור עובדים – סוגיות מחיי המעשה

עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות (AYR)

מסתכלים ללבן שבעיניים – הכל על ניטור עובדים – מיילים, טלפון נייד ועוד. שאלות, פסיקה, וכמובן, כלים פרקטיים ליועמ"ש שנמצא בתווך בין העובדים וההנהלה

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד הלית שמחוני ועו"ד שיר שושני כץ ממשרד AYR עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 47

פרק 47 - ברוכים הבאים ל-AI ACT

עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות (AYR)

מה אומרת הצעת החוק? מתי היא אמורה להיכנס לתוקף? איך נערכים? ואיזו עוד חקיקה קורמת עור וגידים בעולם?

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד חופית וסרמן רוזן ועו"ד שיר שושני כץ ממשרד AYR עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 46

פרק 46 - מפת דרכים לעולמות ה-AI וה -ChatGPT

עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות' (AYR)

על השימוש בכלי בינה מלאכותית בארגון ועל תפקידו של היועץ המשפטי

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד חופית וסרמן רוזן ועו"ד שיר שושני כץ ממשרד AYR עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 45

פרק 45 –בטיחות בעבודה – תכנית אכיפה והתמודדות עם תאונת עבודה

גורניצקי

צמצום חשיפות בחיי היום היום של החברה - כללי זהב לבניית תכנית אכיפה פנימית לבטיחות בעבודה, ניסוח חוזי ההתקשרות ודרך הטיפול באירוע בטיחות

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד הילה שמעון ממשרד גורניצקי

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 44

פרק 44 - בטיחות בעבודה – אחריות תאגידים ונושאי משרה

גורניצקי

מפת סיכונים וחשיפות בתחום הבטיחות בעבודה, דינים, פרקטיקות ומגמות חדשות

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד הילה שמעון ממשרד גורניצקי

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 43

פרק 43 - ליטיגציה תאגידית – אחריות דירקטורים ונושאי משרה – חלק 2

פישר (FBC)

חשיפות משפטיות אגב החלטות על חלוקת דיבידנד,  התיישנות וכלים לצמצום חשיפות.

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד עודד רביבו ממשרד פישר (FBC).

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 42

פרק 42 - ליטיגציה תאגידית – אחריות דירקטורים ונושאי משרה – חלק 1

פישר (FBC)

גבולות האחריות של דירקטורים ונושאי משרה – תמונת מצב עדכנית.

 

עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד עודד רביבו ממשרד פישר (FBC).

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 41

פרק 41 – היבטי פרטיות במעקב אחר עובדים מרחוק

אגמון עם טולצ'ינסקי

עמדת הרשות להגנת הפרטיות, המשמעויות שלה ואיך מגיעים לחוף מבטחים.

משתתפים: עו”ד מירב לשם מארחת את עו”ד סער רוסמן מאגמון עם טולצ’ינסקי.

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 40

פרק 40 - סכסוכים בחברות היי-טק – חלק ג

פישר (FBC)

סכסוכים אגב הגשמת חלום האקזיט, תביעות בעקבות הפרת מצגים, וגם סט כלים שיסייעו להימנע מסכסוכים

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד נועה ברהום ממשרד פישר (FBC).

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 39

פרק 39 - סכסוכים בחברות היי-טק – חלק ב

פישר (FBC)

סכסוכים בנוגע לגיוס הון, חלוקת הון ודילול של בעלי המניות הקיימים

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד נועה ברהום ממשרד פישר (FBC).

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 38

פרק 38 – סכסוכים בחברות היי-טק – חלק א

פישר (FBC)

סכסוכים בין יזמים או בין יזמים למשקיעים בנוגע לניהול החברה והשליטה בה

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד נועה ברהום ממשרד פישר (FBC).

 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 37

פרק 37 - דיני מכרזים – תקיפת החלטות של ועדת מכרזים

פירון

כל הדרכים לתקיפת החלטה של ועדת מכרזים, דוגמאות מהחיים ואוסף של עצות מעשיות.

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד נעמה זר-כבוד ממשרד פירון

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 36

פרק 36 – פגמים בהצעה למכרז

פירון

מתי ניתן להתגבר על הפגם? איך עושים את זה? מה קורה כשהפגם דווקא בערבות וכיצד הפסיקה התפתחה עד שקיבלנו מנגנון של ערבויות הדיגיטליות.

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד נעמה זר-כבוד ממשרד פירון

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 35

פרק 35 – הקדמה לדיני מכרזים

פירון

מושגים בסיסיים בעולם המכרזים ומה הדגשים החשובים שעלינו לדעת כשאנו מלווים לקוח עד לשלב הגשת ההצעה.

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד נעמה זר-כבוד ממשרד פירון

 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 34

פרק 34 - מבוא לדיני תכנון ובניה - חלק ב

ארנון תדמור לוי

הכנת תכנית מתאר מקומית, הגשת התנגדויות והליכי ערר, וגם מבוא קצר להיתרי בנייה.

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד רון צין ממשרד ארנון, תדמור - לוי. 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 33

פרק 33 - מבוא לדיני תכנון ובניה -חלק א

ארנון תדמור לוי

מפה למתחילים – החוקים החלים, מוסדות התכנון, תכניות וההיררכיה בין כולם.

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד רון צין ממשרד ארנון, תדמור - לוי.

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 32

פרק 32- מפת דרכים גלובאלית 2023 בדיני הגנת הפרטיות - חלק ב

Rothschild Fox

חקיקה חוצת גבולות, בינה מלאכותית, Dark patterns, DPIA, מה נחשב הסכמה – מפת דיני הגנת הפרטיות היא מפה דינאמית ואנחנו פה כדי לשרטט אותה.

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד אודיה קגן שותפה וראש תחום GDPR ופרטיות בינ"ל במשרד פוקס רוטשילד (Rothschild Fox) 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 31

פרק 31- מפת דרכים גלובאלית 2023 בדיני הגנת הפרטיות - חלק א

Rothschild Fox

מעקב אחרי עובדים, בינה מלאכותית, אכיפה חדשה וחוקים חדשים – מפת דיני הגנת הפרטיות היא מפה דינאמית ואנחנו פה כדי לשרטט אותה.

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד אודיה קגן שותפה וראש תחום GDPR ופרטיות בינ"ל במשרד פוקס רוטשילד (Rothschild Fox) 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 30

פרק 30- איך למנוע הליך אכיפה ואיך לנהל אותו נכון

ברנע ג'פה לנדה

מבט על תחום האכיפה המנהלית, כלים לבנית תכנית אכיפה ויישום שלה בחיי היום יום, והתמודדות מוצלחת עם אירוע אכיפה

 

משתתפים: עו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את ד"ר צבי גבאי  ממשרד ברנע ג'פה לנדה

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 29

פרק 29- הנפקות אג”ח – תנאי אגרות החוב

ברנע ג'פה לנדה

התמודדות עם סעיפים עיקריים בשטר הנאמנות במהלך המו"מ וביום שאחרי ההנפקה

 

משתתפים: עו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את אלעד רשטיק ממשרד ברנע ג'פה לנדה

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 28

פרק 28- הנפקות אג”ח – תהליך ההנפקה

ברנע ג'פה לנדה

 

סדר הזמנים הכרונולוגי לגיוס חוב ומיפוי ההליכים מול הרשות והבורסה 

 

משתתפיםעו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את אלעד רשטיק ממשרד ברנע ג'פה לנדה

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 27

פרק 27- הנפקות אג”ח – לבחור את הרגע הנכון לגיוס חוב בבורסה

ברנע ג'פה לנדה

ההחלטה לגייס וההכנות המקדמיות שחברה נדרשת לבצע לפני קבלת ההחלטה על גיוס חוב

 

משתתפיםעו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את אלעד רשטיק ממשרד ברנע ג'פה לנדה

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 26

פרק 26- השלבים לקבלת רישיון לייצוא ביטחוני

חברת NextLiance

אבני הדרך לקבלת רישיון הייצוא הביטחוני, מה החשיפות שאיתן חברות צריכות להתמודד ואיך למזער את החשיפה ככל שניתן. 

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד ליאור אלדר מחברת NextLiance

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 25

פרק 25- ברוכים הבאים לעולם היצוא הביטחוני

חברת NextLiance

 

מי זו אפ"י? האם צריך לקבל רישיון לשיווק מוצר ביטחוני? מה זה מוצר דו שימושי? איך מקבלים רשיון לשיווק ולייצוא מוצרים, שירותים וידע ביטחוניים ולמה חשוב להבין מראש איזה רשיונות נדרשים.

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד ליאור אלדד מחברת NextLiance

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 24

פרק 24- תיקון הוראות נב"ת 362 ומחשוב ענן במערכת הבנקאית חלק ב'

אגמון ושות' ,רוזנברג הכהן ושות'

התקשרות עם ספק שירות מחשוב ענן - דגשים וסעיפי מפתח

 

משתתפים: עו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את עו"ד יפעת צפריר ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 23

פרק 23- תיקון הוראות נב"ת 362 ומחשוב ענן במערכת הבנקאית חלק א'

משרד אגמון ושות' ,רונזברג הכהן ושות'

על המגמות השונות בטרנספורמציה לענן. איך נערכים למעבר לענן? מהו מחשוב ענן מהותי?

מהן החשיפות העיקריות במעבר לענן? מי הם הגומרים המעורבים בתהליך ומה תפקיד היועמ"ש בניהם?

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד סער רוסמן ממשרד אגמון ושות' רונזברג הכהן ושות'

 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 22

פרק 22- זום אין על תמלוגים בהסכמי רישיון בעולם ההייטק

אגמון ושות' ,רוזנברג הכהן ושות'

הסברים ועצות פרקטיות על תמלוגים בהסכמי רישיונות למסחור טכנולוגיה. על מה להקפיד בהגדרת "מכירות נטו"? מה ההפחתות המקובלות וההפחתות המיוחדות? איך צופים ומסדירים מראש תרחישים עתידיים תוך איזון בין האינטרסים של שני הצדדים?

 

משתתפים: עו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את עו"ד יפעת צפריר ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים - פרק 21

פרק 21 - איך מעסיקים יכולים לראיין מועמדים ולצאת מזה בשלום

גולדפרב זליגמן

כללי הזהב בראיונות מועמדים ומועמדות לעבודה - על מה מותר לדבר ובעיקר - על מה אסור; איך מדברים על הפיל שבחדר בלי לחטט בחייהם האישיים של המועמדים ומבלי ליצור חשיפות משפטיות למעסיקים.

 

משתתפים: עו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את עו"ד עופר רביד ממשרד גולדפרב זליגמן

 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 20

פרק 20 - מיסוי מוניציפלי

גולדפרב זליגמן

איך מחשבים את גובה הארנונה? מהם המועדים הרלבנטים להגשת ערר? מה זה היטל פיתוח ומה צריך לעשות אם קיבלתם דרישה לתשלום היטל פיתוח?

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד נעמה טולדו ממשרד גולדפרב זליגמן

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 19

פרק 19- מיתוג, סימן מסחר ומה שביניהם

יגאל ארנון - תדמור לוי

איך בוחרים שם לשירות/מוצר של חברה? מה צריך לבדוק לפני שיוצאים בקמפיין שיווקי? מהו סימן דמיוני? מה ערכו ושוויו של סימן מסחרי? ומה זה פרוטוקול מדריד?

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד ליהיא כצנלסון, ממשרד יגאל ארנון - תדמור לוי

 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 18

פרק 18- הצצה לדיני הגנת הפרטיות בארצות הברית

פוקס רוטשילד

למה החקיקה הפדרלית תקועה? איך היעדרה משפיע על חברות ומה הדין שחל? ואיך חברות ישראליות צריכות להיערך? 

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד אודיה קגן שותפה וראש תחום GDPR ופרטיות בינ"ל במשרד פוקס רוטשילד (Fox Rothschild)

 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 17

פרק 17- ביטוח סייבר, והמלצות להתנהלות נכונה בעת קרות מקרה הנזק

גולדפרב זליגמן

מהם הגורמים לעלייה בסיכון הסייבר? כיצד פוליסת סייבר מגנה על החברה מפני תביעות הקשורות להפרת הפרטיות ואבטחת המידע? איך להתנהל מול חברת הביטוח בעת רכישת הפוליסה?

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד דפנה לוטן מדוויר ממשרד גולדפרב זליגמן

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 16

פרק 16- ביטוח נושאי משרה ודירקטורים וביטוח מצגים בעסקאות רכישה ומיזוג

גולדפרב זליגמן

מה מכסה ביטוח נושאי משרה ודירקטורים? איך מתמודדים עם שוק ביטוח מאתגר ואיך נערכים לחידוש הפוליסה? מהן ההשלכות על הכיסוי בפוליסה בעת הנפקה או בעסקת רכישה/מיזוג? מהי פוליסת מצגים? לאילו חברות פוליסה זו מתאימה, מה יתרונותיה ומה היא מכסה?

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד דפנה לוטן מדוויר ממשרד גולדפרב זליגמן

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 15

פרק 15- ביטוח, שיעור למתחילים: בניית תוכניות ביטוח מיטביות לחברה

גולדפרב זליגמן

מדוע חברות רוכשות ביטוח? כיצד ממפים את סיכוני החברה? מהם סוגי הביטוחים הקיימים ואילו סיכונים הם מכסים? כיצד קובעים את היקף הביטוחים האופטימלי לחברה? ואיך בונים תוכניות ביטוח מיטביות לחברה?

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד דפנה לוטן מדוויר ממשרד גולדפרב זליגמן.

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 14

פרק 14- חברה לקראת חקירה, במהלכה ומה בהמשך?

בלטר גוט אלוני

על נורות אזהרה מהבהבות ולמה כדאי לבצע בדיקות תקופתיות. מהן בדיקה רגולטורית, חקירה גלויה וחקירה סמויה ואלו עצות מעשיות יכולות לסייע לחברה לצלוח אירועים כאלה בשלום.

 

משתתפים: עו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את עו"ד ערן שחם שביט ממשרד בלטר גוט אלוני.

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 13

פרק 13- שעבוד קבוע, לא מה שחשבתם

יגאל ארנון - תדמור לוי

מה המשמעויות של פסק הדין בעניין "אס.אר. אקורד. בע"מ" ולמה הוא כל כך דרמטי בעולמות המימון? האם פסק הדין שפך אור על סוגיית הסיווג מחדש של שעבודים ע"י בית המשפט או שרק הגביר את חוסר הוודאות? ומה אפשר לעשות כדי לצמצם את חוסר הוודאות?

 

משתתפים: עו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את עו"ד שי מרגלית ממשרד יגאל ארנון - תדמור לוי

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 12

פרק 12 - הליכי שימוע במסגרת התייעלות וצמצום כח אדם

גולדפרב זליגמן

כללי "עשה" ו"אל תעשה" בהליך שימוע אגב התייעלות. איך ממלאים את חובת ההשתדלות? ומה עושים עם עובד שחלה לאחר ששימנו אותו לשימוע?

 

משתתפים: עו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את עו"ד רויטל שפרונג לוי ממשרד גולדפרב זליגמן

 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 11

פרק 11 - ניווט במים סוערים – הליכי התייעלות וצמצום כח אדם

גולדפרב זליגמן

כללים מנחים לביצוע הליכי התייעלות. מה הם המאפיינים המיוחדים של פיטורין כאלה שבאים במסגרת הליכי התייעלות, ואיך בתי הדין מתייחסים אליהם? ומהן אבני הדרך ההכרחיות לביצוע הליך התייעלות?

 

משתתפים: עו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את עו"ד רויטל שפרונג לוי ממשרד גולדפרב זליגמן

 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 10

פרק 10 - GDPR – מדריך למתחיל

יגאל ארנון - תדמור לוי

מי כפוף לרגולציה האירופאית? מי הם בעלי התפקידים? מהם העקרונות החשובים? על אלו זכויות נועדה להגן? חשיפות אפשריות ואוסף עצות פרקטיות.

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד נתנאלה טרייסטמן, שותפה במשרד יגאל ארנון - תדמור לוי

 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 9

פרק 9 - כל מה שרצית לדעת על איסוף מידע על ידי רשות התחרות ופחדת לשאול

יגאל ארנון - תדמור לוי

משמעויות והשלכות - טיוטת גילוי דעת 2/22 של רשות התחרות בענין איסוף מידע

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד שי בקל ממשרד יגאל ארנון - תדמור לוי

 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 8

פרק 8- הסתמכות על ייעוץ משפטי

AYR - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות

כללי זהב להסתמכות על ייעוץ משפטי כטענת הגנה

 

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד ורד פיליכובסקי ממשרד AYR - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות

 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 7

פרק 7 - חתימה אלקטרונית

AYR - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות

סוגי חתימות והשיקולים לשימוש בחתימה אלקטרונית ברמה גבוהה

 

משתתפים: עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד ורד פיליכובסקי ממשרד AYR - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות

 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 6

פרק 6 - איך אפשר להתקשר עם ספקים גדולים שמעבדים מידע אישי

AYR - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות

פערי רגולציה, בעיות ואתגרים והצעות לפתרונות

 

משתתפים: עו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את עו"ד אייל שגיא ממשרד AYR - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות

 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 5

פרק 5 - בין הטיפות של פניות שיווקיות

AYR - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות

הרגולציה שחלה על פניות שיווקיות, מבחני עזר וכללי התנהגות

 

משתתפים: עו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את עו"ד אייל שגיא ממשרד AYR - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות

 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 4

פרק 4 - מבחוץ קבלן - מבפנים עובד

גורניצקי ושות'

החשיפות והסיכונים של מעסיקים  בהעסקת עובד בהסכם קבלן והדרכים להתגונן מפניהם

 

משתתפים: עו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את עו"ד מיכאל (מיקי) איילון ממשרד גורניצקי ושות'

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 3

פרק 3- להיות או לא להיות קבלן עצמאי

גורניצקי ושות'

המבחנים להכרה בקיומם של יחסי עובד מעביד וכמה מחשבות על האמירות של בית המשפט בענין פס"ד וולט

 

משתתפים: עו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את עו"ד מיכאל (מיקי) איילון ממשרד גורניצקי ושות'

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 2

פרק 2 - החוק התחרות, הנטל שהחוק מטיל על נושאי משרה והצעה לחוף מבטחים

משרד AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ' ושות'

 

משתתפים: עו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את עו"ד אבי גרוסמן ממשרד AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ' ושות'

 

בחר את הערוץ הרלוונטי

ACC בדרכים- פרק 1

פרק 1 - על גבולות חסיון עו״ד-לקוח וגם כמה כללי אצבע שיסייעו לשמור עליו

גורניצקי ושות'

 

משתתפים: עו"ד ענבל בן ארצי ועו"ד מירב לשם מארחות את עו"ד הילה שמעון ממשרד גורניצקי ושות'

 

 

בחר את הערוץ הרלוונטי